Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !

Prezentáciu knižničného systému zo dňa 30.3.2023 v rámci akcie: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc môžete stiahnúť TU


Popis systému Proflib ŠTART.

Môžete stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Modul Proflib Učebnice (od r. 2020) sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove, Bratislave, Moldave n Bodvou

Knižnično-informačný systém ProfLib Štart

 • nevyžaduje znalosť knihovníckych pravidiel a štandardov
 • inštalovaná aplikácia
 • možnosť zálohovania dát na našom serveri
 • webový on-line katalóg (sprítupnený na našom serveri alebo u Vás)
 • s možnosťou prispôsobenia podľa potrieb a požiadaviek knižnice
 • možnosť rozšírenia na Evidenciu učebníc - zvlášť oddelená aplikácia od evidencie knižnice

 • Kombinuje výhody inštalovanej verzie aj on-line riešenia na našom serveri-cloude. Zároveň zabezpečuje on-line zálohovanie Vašich dát, systémové aktualizácie aj poradenstvo a technickú podporu k programu obnovenie systému on-line zo zálohy, a ľahšie vieme poradiť, ak by ste potrebovali pomoc s evidenciou, výpožičkami alebo agendou. Môžete si potom spraviť linku z Vašej školskej stránky na Váš katalóg.

  Moduly knižničného systému Proflib Štart

  Katalogizácia, retrokatalogizácia, akvizícia a revízia fondu
  K novej verzii programu - v porovnaní s predošlou verziou sú vstupné formuláre, výstupy (napr. prírastkové zoznamy) v minimálnej zmene, vyhľadávanie v knižničnom systéme a výpožičný systém sú už v novom webovom rozhraní (podobné ako on-line katalóg). Nový systém umožňuje sťahovať on-line záznamy zo slovenskej národnej knižnice, a ďalších spolupracujúch knižníc a prináša nové funkcie.
  Tlačové výstupy:
  • prírastkové zoznamy - viac druhov (tabuľkový alebo vo forme noviniek)
  • úbytkové zoznamy (vyradené dokumenty)
  • prehľady a štatistiky fondu
  • bibligrafie a rešerše
  • revízne zoznamy
  • tlač ročenky, knižných noviniek
  • tlač katalógových lístkov,
  • bibliografický formát podľa ISBD pravidiel
  Výpožičný systém
  Presný prehľad o používateľoch, výpožičných službách, dlhodobá evidencia všetkých výpožičiek, využitie dát systému ASC agenda, možnosť využitia školských čipových kariet. Podľa potrieb knižnice je možno evidovať rôzne kategórie používateľov. V systéme je možné nastaviť rôzne výpožičné doby a individuálne texty upomienok a potvrdeniek.

  Tlačové výstupy:
  • základnej agendy o výpožičkách,
  • potvrdenky,
  • upomienky (tri druhy), možnosť posielania mailom
  • potvrdenie o vrátení,
  • zoznam požičaných dokumentov používateľa (konto),
  • prehľad vrátených dokumentov
  • štatistiky výpožičného procesu (denné, mesačné, ročné)
  • podklady pre štatistiky MŠ SR
  On-line katalóg knižnice
  Katalóg poskytuje používateľovi prehľad o fonde knižnice, novinkách (aj s obrázkami obalov), zobrazuje výpožičný stav pre jednotlivé exempláre. Zviditeľňuje identitu knižnice, farebne, štýlom, logom (pozrite ukážky v referenciách). Na prehľadávanie sú k dispozícii abecedné zoznamy autorov, názvov, vydavateľov, kľúčových slov (a ďalších položiek) a štandardné funkcie na vyhľadávanie podľa rôznych kritérií - formuláciu dotazu, použitie logických operátorov, pravostranné krátenie, abecedné prezeranie. Na požiadanie je možné pridať prepojenie na plné verzie elektronických dokumentov, multimediálne dokumenty, alebo pridať elektronickú rezerváciu dokumentov cez internet. Dodávame v slovenskej, prípadne aj v anglickej verzii.

  Cenník knižničného systému pre základné a stredné školy

  Základná ponuka - Cenník

  Vyžiadajte si cenovú ponuku pripravenú špeciálne pre vašu školu.
  Ďalšie voliteľné moduly a služby pre systém ProfLib
 • NOVÉ Proflib Štart - Učebnice
  Samostatný modul mimo evidencie školskej knižnice: Evidencia učebníc, akvizícia, požičiavanie, revízia fondu učebníc. (licencia), neobmedzená veľkosť fondu
 • Akvizícia a objednávanie periodík
  nadstavbový modul a umožňuje evidenciu odoberaných periodík, dodaných a chýbajúcich čísel a špeciálnych príloh, evidenciu akvizičných údajov, faktúry, prepojenie s výpožičným systémom a urgencie dodávateľom.
 • Revízia fondu knižnice PLUS
  Proflib Štart obsahuje základnú revíziu fondu. Modul revízia PLUS urýchľuje vykonávanie revíznych úkonov a uchováva históriu revízií v osobitnej databáze.
 • Evidencia publikačnej činnosti