Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !

Prezentáciu knižničného systému zo dňa 30.3.2023 v rámci akcie: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc môžete stiahnúť TU


Popis systému Proflib ŠTART.

Môžete stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Modul Proflib Učebnice (od r. 2020) sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove, Bratislave, Moldave n Bodvou

Technická podpora, tipy a triky:


OPRAVA
Milí používatelia, pokiaľ sa Vám stane v programe, že sa Vám nedá zapisovať signatúra (alebo sa prepája s poľom prírastkové číslo), bude potrebné upraviť jeden malý súbor common.pws. Môžete si ho stiahnúť tu a potom uložiť do adresára C:\profm21_main\iis\sheets.sk\Ak by ste potrebovali poradiť, alebo sa čokoľvek spýtať, neváhajte nás kontaktovať na 0903 454010.

Ako si poradiť so ZOZNAMOM POVINNÝCH EVIDENCIÍ (platí pre staršie verzie pred rokom 2014)

Zoznam používateľov školskej knižnice a zoznam aktuálnych absenčných výpožičiek:
Postupujte podľa návodu (pdf)
Stiahnite súbor s preddefinovaným tlačovým výstupom pouziv.wpr a nakopírujte do C:\profM21\winis\vprocwst\


Naprogramovanie čítačky čiarových kódov pre prácu na notebooku (bez nutnosti prepínať na klávesnici NumLock)
Snímače čiarových kódov dodávame prednastavené na prácu s klasickým PC. V prípade že chcete pracovať s čiarovými kódmi, napr. katalogizovať alebo požičiavať na notebooku, zvyčajne sa osvedčilo zmeniť nastavenie snímača. K snímaču je dodaný manuál, ktorý obsahuje zobrazené čiarové kódy slúžiace na nastavenie snímača, zosnímajte čiarové kódy postupne podľa poradia.
Postup:
1. Start Configuration (na zadnej strane)
2. Send character by ALT method Enable (str. 16)
3. Select terminator - None (str. 17)
4. End configuration (zadná strana)
5. Save Parameters (zadná strana)