Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !

Prezentáciu knižničného systému zo dňa 30.3.2023 v rámci akcie: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc môžete stiahnúť TU


Popis systému Proflib ŠTART.

Môžete stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Modul Proflib Učebnice (od r. 2020) sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove, Bratislave, Moldave n Bodvou

Cenník (ceny sú konečné):

Licencia pre školské knižnice     Cena    
Proflib Štart + základný on-line katalóg
Katalogizácia, retrokatalogizácia, Z39.50 klient, akvizícia, výpožičný systém, rešeršovanie pre knihovníkov, základná revízia + on-line katalóg (licencia), neobmedzená veľkosť fondu a pracovných staníc, zaškolenie cez vzdialený prístup, manuál
280 €
Proflib Štart - Učebnice
Samostatný modul mimo evidencie školskej knižnice: Evidencia učebníc, akvizícia, požičiavanie, revízia fondu učebníc, neobmedzená veľkosť fondu (licencia pre používateľov programu školská knižnica ŠTART) )
150 €
(pre používateľov kniž.systému)
200 €
(samostatná licencia bez knižničného systému)
Pre používateľov starších verzií:
Upgrade pre všetky staršie verzie programu na 64bitovú verziu, Z39.50 klient, nové prírastkové zoznamy a štatistiky, on-line katalóg
77 € licencia
Služba - Hosting on-line katalógu s mirroringom a zálohovaním dát, systémové aktualizácie programu + základná technická podpora a poradenstvo, drobné konverzie napr. z excelu, menšie úpravy programu podľa želania (voliteľná položka, ročný poplatok) 77 €

K zakúpenému softvéru poskytujeme bezplatné konzultácie cez e-mail a telefón po dobu minimálne 6 mesiacov od zakúpenia. Doporučujeme doobjednať aj inštaláciu, zaškolenie, prípadne radi pomôžeme s inštaláciou prostredníctvom vzdialeného prístupu. K systému nevyžadujeme ročné udržiavacie poplatky, ale je možné doobjednať si služby. Ďalšie doplnkové časti programu, poskytujeme školským knižniciam s výraznou zľavou, vyžiadajte si od nás ponuku špeciálne pre Vašu knižnicu).

Tovar a služby pre prácu s čiarovým kódom     Cena    
Návrh a tlač etikiet s čiarovým kódom.
Tlač na samolepiaci materiál – polyethylenová fólia Polysuper Plus
odolná voči vlhkosti a oteru.
Cena za 1000 ks (1 kotúč). Pri väčšom odbere zľavy.
39,80 €
2000 ks - 65,00 Eur; 3000 ks - 90,00 Eur; 4000 ks - 110,00 Eur;
5000 ks - 125,00 Eur
Snímač čiarového kódu laserový (podľa aktuálnej ponuky)
Ručný alebo stojanový laserový snímač s tlačidlom. Súčasťou dodávky je komunikačný kábel USB a konfigurácia snímača.
Cena sa pohybuje V závislosti od aktuálnej ponuky veľkoskladu
od 65 €