Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !
Žiaľ tento rok nám kvôli opatreniam nebolo umožnené zúčastniť sa akcie: "Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc".

Dávame preto do pozornosti aktualizovaný Popis systému Proflib ŠTART.

Môžet stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Novinka 2020 - nový modul Proflib Učebnice sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove a Bratislave

Referencie

Stredné školy

Špeciálne školy, ZUŠ

Základné školy