Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !

Prezentáciu knižničného systému zo dňa 24.3.2022 v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc môžete stiahnúť TU ---->


Popis systému Proflib ŠTART.

Môžete stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Novinka od r. 2020 - nový modul Proflib Učebnice sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove a Bratislave

Referencie

Stredné školy

Špeciálne školy, ZUŠ

Základné školy