Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Milí školskí knihovníci a knihovníčky:) !

Prezentáciu knižničného systému zo dňa 30.3.2023 v rámci akcie: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc môžete stiahnúť TU


Popis systému Proflib ŠTART.

Môžete stiahnúť TU
Povzbudzujeme, neváhajte nás kontaktovať s otázkami, podnetmi alebo prosbami o radu.

Modul Proflib Učebnice (od r. 2020) sa začal používať v plnej prevádzke gymnázií v Prešove, Bratislave, Moldave n Bodvou

Kontakt

www.ceit.sk
www.skolskakniznica.sk


E-mail:

Informácie o knihovníckom systéme, poradenstvo: 0903 454 010 (volať v pracovných dňoch)

Sídlo a korešpondečná adresa:
CEIT s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava - Petržalka

Radi zodpovieme na Vaše otázky a pripomienky :)