Knižničný systém Proflib Štart vyvíja a distribuuje Centrum eko-informácií a terminológie - CEIT s.r.o., Bratislava.
Novinky
Informačnú brožúrku o Proflib ŠTART môžete stiahnúť TU

Prezentácia knižničného systému Proflib ŠTART 16. marca 2017 v rámci: Celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc v Podtatranskej knižnici v Poprade

Noví používatelia knižničného systému Proflib ŠTART 2016:

Katolícka stredná pedagogická škola Cyrila a Metoda, Košice Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice Cirkevná základná škola sv. Margity, Púchov Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Šaľa Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice

4.5.2015 sa uskutočnolo školenie Proflib ŠTART v Prešove pozvánka

Kontakt

www.ceit.sk
www.skolskakniznica.sk


E-mail:

Informácie o knihovníckom systéme, technický hotline: 0903 454 010

Telefón: 02/45523320

Sídlo a korešpondečná adresa:
CEIT s.r.o.
Biskupická 1
821 06 Bratislava 214

Radi zodpovieme na Vaše otázky a pripomienky :)